##// END OF EJS Templates
dependencies: bumped rhodecode-tools to 1.2.1
marcink -
r3487:1c052980 default
parent child
Show More
@@ -1838,7 +1838,7 self: super: {
1838 };
1838 };
1839 };
1839 };
1840 "rhodecode-tools" = super.buildPythonPackage {
1840 "rhodecode-tools" = super.buildPythonPackage {
1841 name = "rhodecode-tools-1.2.0";
1841 name = "rhodecode-tools-1.2.1";
1842 doCheck = false;
1842 doCheck = false;
1843 propagatedBuildInputs = [
1843 propagatedBuildInputs = [
1844 self."click"
1844 self."click"
@@ -1855,8 +1855,8 self: super: {
1855 self."elasticsearch1-dsl"
1855 self."elasticsearch1-dsl"
1856 ];
1856 ];
1857 src = fetchurl {
1857 src = fetchurl {
1858 url = "https://code.rhodecode.com/rhodecode-tools-ce/archive/v1.2.0.tar.gz?md5=a98b13351d7a88b74a4030c8180dd9c3";
1858 url = "https://code.rhodecode.com/rhodecode-tools-ce/archive/v1.2.1.tar.gz?md5=25bc2f7de1da318e547236d3fb463d28";
1859 sha256 = "04xxvqz67rsqjzxia2j7wpwqk0k51gk6kfrafkbsiag5s3yqk1mk";
1859 sha256 = "1k8l3s4mvshza1zay6dfxprq54fyb5dc85dqdva9wa3f466y0adk";
1860 };
1860 };
1861 meta = {
1861 meta = {
1862 license = [ { fullName = "Apache 2.0 and Proprietary"; } ];
1862 license = [ { fullName = "Apache 2.0 and Proprietary"; } ];
@@ -123,7 +123,7 ipdb==0.11.0
123 ipython==5.1.0
123 ipython==5.1.0
124
124
125 ## rhodecode-tools, special case
125 ## rhodecode-tools, special case
126 https://code.rhodecode.com/rhodecode-tools-ce/archive/v1.2.0.tar.gz?md5=a98b13351d7a88b74a4030c8180dd9c3#egg=rhodecode-tools==1.2.0
126 https://code.rhodecode.com/rhodecode-tools-ce/archive/v1.2.1.tar.gz?md5=25bc2f7de1da318e547236d3fb463d28#egg=rhodecode-tools==1.2.1
127
127
128 ## appenlight
128 ## appenlight
129 appenlight-client==0.6.26
129 appenlight-client==0.6.26
General Comments 0
You need to be logged in to leave comments. Login now